Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

EDB-ordliste

A

Adventure:

En type af computerspil, hvor man styrer en person rundt på skærmen og hvor man løser en række opgaver. Ofte i en tegneserie-agtig stil.

Alfa-version:

Første testversion af et program. Gerne meget ustabil, og ændres ofte radikalt i forhold til den endelige version.

Akronym:

Forkortelse, ofte konstrueret af første bogstav af en række ord. Hyppigt anvendt i edb-branchen. Eksempler er DOS (Disk Operating System), ISA (Industry Standard Architecture) o.s.v.

Analog:

I modsætning til digitale kredsløb, som f.eks. computeren, kan analoge kredsløb arbejde med alle værdier indenfor et vist område, f.eks. i form af spændinger mellem 0 og 12 volt. En forstærker er analog.

ASCII:

<aski> (American Standard Code for Information Interchange) en ASCII-fil er en ren tekst-fil, der ikke indeholder koder fra det program, det er skrevet i.

AUTOEXEC.BAT:

Starter bestemte DOS-programmer, der skal indlæses når PC'en tændes. A. fungerer i samarbejde med den anden opstartsfil CONFIG.SYS. A. kan ændres efter behov. Se også Batch fil.

B


Batch fil:

Filer med efternavnet .BAT består af en række andre DOS-kommandoer, så man kan give flere kommandoer på en gang.

Baud rate:

Dataoverførselshastigheden for et modem, måles i Baud, der tilnærmelsesvis kan oversættes med bits pr. sekund. Se også modem.

BBS:

(Bulletin Board System) en database med programmer, demoer og postbokse, som kan ringes op via et modem. Her kan man læse og skrive filer samt udveksle meddelelser med andre computerbrugere. Kan populært kaldes en elektronisk opslagstavle.

Beta-version:

Testudgave af et program. Kaldes Beta, da den følger efter alfa-versionen. Der laves gerne flere beta'er i udviklingsprocessen. De sidste beta'er er gerne næsten lige så gode som den endelige version.

Bit:

(Binary Digit) de elektroniske datas grundenhed, svarer til værdien 0 (slukket) eller 1 (tændt). I alle digitale kredsløb benytter man sig af dette 2-tal system. Se også byte.

Boot:

(støvle) at 'boote' svarer til at starte sin PC (på dansk: sparke igang).

Brugerflade:

(eng.: user interface) det software, brugeren betjener sin PC med, f.eks. DOS, Windows, OS/2.

Buffer:

Midlertidigt hukommelsesområde, der bruges til at opbevare databidder, som bruges gang på gang. Buffer-størrelsen kan sættes i DOS justeres i CONFIG.SYS.

Bundkort:

(eng.: motherboard) glasfiberplade med et mylder af elektroniske komponenter (printkort), bl.a. mikroprocessoren. På B. sidder bl.a. riller til at montere kort i.

Bus:

Se Udvidelsesbus

Busbredden:

Kan ses som et udtryk for, hvor hurtigt en PC er i stand til, at afvikler sine eksterne opgaver. Hvis en 8-bit bus svarer til en motorvej med otte vognbaner, ses det tydeligt, at en 32-bit bus er væsentlig hurtigere.

Byte:

Dataenhed på otte bits. Et tegn (eksempelvis et bogstav eller et komma) fylder otte bits.

Bache:

En slags buffer-hukommelse, hvor data opbevares midlertidigt, og hvorfra de kan hentes hurtigere end fra harddisken, floppydisken eller CD-ROM’en. Kan være software eller hardware (en såkaldt cache-controller).

C

CD-ROM:

(Compact Disc Read Only Memory) fysisk set det samme som en musik-CD, blot leveret med computerdata. Du kan ikke selv umiddelbart lagre data på en CD-ROM, men kun hente data fra den. Indeholder op til 640 Mb digitale computer data. CD-ROM drevet kaldes oftest for D: eller E:.

Clockfrekvens:

Betegnelse for computerens kraft. I praksis står tallet for den mængde beregninger, CPU'en kan foretage. Måles i svingninger (Hertz, Hz), f.eks. er 40 MHz = 40 millioner svingninger i sekundet. Jo flere svingninger, desto flere beregninger og dermed højere hastighed.

Co-processor:

En ekstra processor, der findes i visse PC’er. Foretager hjælpefunktioner, fortrinsvis matematiske beregninger, der kan sætte hastigheden gevaldigt i vejret.

COMMAND.COM:

kommandofortolker ('tolken') for MS-DOS, der indeholder alle DOS-kommandoerne.

CONFIG.SYS:

systemfil, indlæser drivere til f.eks. lydkort, CD-ROM drev og software, der konfigurerer din PC, hver gang den startes.

CPU:

(Central Processing Unit) almindeligvis betegnelsen for processoren i din PC.

(Enhed) samtlige enheder, der er tilsluttet PC'en, kaldes devices

D


Digital:

computersprog, hvor data består af binære (to-talsystemet, se bit) tal. Computerens CPU forstår kun binære instruktioner.

Digitalisering:

overførsel af data til digital form. Fotografier, lyd og billeder, der overføres til computeren, digitaliseres.

DOS:

(Disk Operating System) operativsystem, der fastlægger en række regler og forhold, så computeren formår at kommunikere med diskettedrev, harddiske, etc. Der findes forskellige fabrikater af operativsystemer, bl.a. MS-DOS, DR-DOS og PC-DOS. Brugeren kommunikerer med DOS via kommandoer.

DOS-kommando:

Disk Operativ Systemet består af en lang række forskellige kommandoer (CHKDSK, EDIT, FORMAT, etc.), der hver især kan udføre bestemte opgaver.

DOS-prompt:

kommandolinien i DOS, hvor du skriver dine kommandoer til PC'en. Kan se således ud: C:efterfulgt af en blinkende streg, cursoren.

Driver:

Et lille program, som fortæller operativsystemet, hvordan det skal styre hardwaren. Drivere bruges overalt - til printere, grafik, lyd o.s.v.

DX:

udtryk for "fuldblodsversioner" af den oprindelige processor. I modsætning til SX, der er udtryk for "neddroslede" processorer. DX2 og DX4 er såkaldte "clock-doblede" versioner, der foretager processorens interne beregning med dobbelt henholdsvis tre-dobbelt hastighed.

F

Filnavn:

En fil kan højst have et navn på otte tegn, efterfulgt af et punktum og et efternavn (filtype) på tre tegn.

FM-Syntesen:

To elektroniske kredse laver nogle bølger, som lægges over hinanden. Derved frembringes forskellige lyde. Bruges gerne i ældre lydkort/spil.

FMV:

(Full Motion Video) anvendes ofte i en direkte oversættelse med Levende Billeder. FMV er ikke en egentlig standard, men et begreb, der dukkede op da det blev muligt at afvikle video- og TV-billeder på computeren - direkte fra en CD-plade.

Font:

Synonym for 'skrifttype', den udformning de enkelte bogstaver har.

G

Grafikkort:

det elektroniske kort, der definerer opløsningen og grafiktypen på din skærm. Sidder i en port på PC'ens bagside, og skærmen tilsluttes her. Det er G., som oversætter signalerne fra computeren til skærmen.

Grafisk brugerflade:

Brugervenlig afløser for DOS-prompten, f.eks. Windows og OS/2 (eng. GUI, Graphical User Interface). Princippet er, at man bevæger en pil over skærmen (ofte ved hjælp af en mus) og klikker på ikoner. Man kan således meget let se, hvor man befinder sig, og hvad man foretager sig.

H

Harddisk:

Den normale lagerenhed, hvor man oftest opbevarer sine filer og programmer, når man ikke bruger dem, og når computeren er slukket. HD bruges ofte frem for disketter, da harddisken er hurtigere og kan rumme flere data. Drevbetegnelsen for en harddisk er normalt C:samt eventuelt D:og E:

Hukommelse:

Kaldes også arbejdslager og RAM. Bruges til afvikling af programmer.

Nu kommer det svære: der findes flere lag af hukommelse. Det efterfølgende er kun velegnet til at opslag: Den konventionelle hukommelse (på 640 Kb RAM) er den "operative" hukommelse, som programmerne afvikles i. Det er her, vi taler om at have så megen RAM som muligt til rådighed for afvikling af programmer.

Upper memory area

(øvre hukommelsesområde) på 384 Kb RAM er hovedsageligt reserveret til drivere. UMB (Upper Memory Blocks) er hukommelsesblokke heraf, som udgør den del af UMA, der ikke er optaget. Konventionel og øvre hukommelse udgør tilsammen 1.024 Kb RAM og kaldes DOS-hukommelsen. 8086-chippen havde kun dette område at arbejde med. De senere 80286, 80386, 80486 og Pentium ("80586") har mere RAM at arbejde med.>

XMS

(eXtended Memory, udvidet hukommelse) kræver en memory manager (f.eks. HIMEM), der styrer omfanget og strukturen af den udvidede hukommelse. XMS udnyttes af f.eks. Windows. HMA (high memory area = højt hukommelsesområde) en 64K bytes stor hukommelsesblok i XMS, som bl.a. kan udnyttes af DOS. EMS (Expanded Memory, udvidet hukommelse) er en del af XMS og kan i dag bruges af de fleste programmer som en tilføjelse til den konventionelle hukommelse. Kræver en memory manager, f.eks. EMM386.

I

Ikon:

Grafisk symbol, der repræsenterer en fil eller en kommando på skærmen. Bruges især på grafiske brugerflader.

Interface:

(grænseflade) forbindelsen mellem to forskellige enheder. Man taler om brugerinterface (eller brugerflade), når man f.eks. taler om Windows, og om harddiskinterface, når man f.eks. taler om SCSI.

K

Kompatibel:

(eng.: sammenlignelig) på computer-sprog: at kunne fungere sammen, virke efter samme princip.

Konfiguration:

(eng. for opsætning) dækker over computerens aktuelle opbygning. Ved at ændre på hardware-indstilling og nogle bestemte DOS-filer kan man konfigurere PC'en, så den kører hurtigere og sikrere.

Kryptografering:

Forvanskning af data ved hjælp af et kodeord. Kun hvis modtageren kender det korrekte kodeord, kan de oprindelige data genskabes.

L

Lokalbus:

Udvidelsesbus, -kort, der kører med fuld processor-hastighed

M

MPEG:

(Motion Picture Expert Group) er en standard for komprimering af levende billeder, oprindelig udviklet i et samarbejde mellem nogle af verdens førende film-, elektronik og computerproducenter. Anvendes især i forbindelse med levende billeder, der skal overføres til CD-mediet. Det er M-PEG teknikken, der gør det muligt at have op til 74 minutters FMV liggende på en CD.

Makro

En række kommandoer, i form af tastetryk, musebevægelser eller begge dele. Makroer bruges for det meste til at erstatte trivielt arbejde, f.eks. indtastning af data, som er ens fra gang til gang.

Matematisk co-processor:

særdeles hurtig processor til trigonometriske og statistiske udregninger. Virker sammen med PC'ens processor. Kaldes også 87-processor (f.eks. 80387).

MHz, megahertz:

hertz=svingninger pr. sekund, MHz er et mål for en processors hastighed, hvor 25 MHz betyder 25 millioner beregninger pr. sek. Clockfrekvens måles eksempelvis i MHz.

MIDI:

Er en standard indenfor den elektroniske musikverden til at få programmer, lydkort og synthesizere til at snakke sammen.

Modem:

(MOdulator/DEModulator) ekstern enhed, der oversætter computerens digitale (elektriske) signaler til analoge (bølger) lyde. Anvendes til kommunikation via telefonnettet, f.eks. med en anden computer med modem eller en BBS.

Motherboard:

(eng.: bundkort).

MS-DOS:

Microsoft's operativsystem. Konkurrent til PC-DOS (fra IBM), DR-DOS (fra Digital Research) og OS/2 (fra IBM).

Multimedie:

Brug af data fra forskellige medier (kilder) i det samme program. I praksis fortolkes denne definition efter behov af producenter, forhandlere, brugere, journalister.

Multitasking:

Afviklingen af flere programmer/processer samtidigt. Giver mulighed for f.eks. at kopiere disketter, samtidig med, at man skriver et brev i en tekstbehandling.

O

OEM:

(Original Equipment Manufacturer). Oprindelig et udtryk for et produkt fremstillet af en underleverandør til salg sammen med et andet firma's produkter og under dette firma's navn. I dag har udtrykket dog fået endnu en betydning, særligt i forbindelse med software, hvor eksempelvis et CD-ROM drev sampakkes med en softwarepakke eller et spil. Softwaren leveres her uden den traditionelle indpakning, men er iøvrigt fuldstændig magen til det "normale" produkt.

OLE 2.0

(Object Linking and Embedding) en udbyggende funktion til Windows. Gør det nemt til at flytte data fra et program til et andet. F.eks. billeder fra CorelDRAW! til MicroSoft Word.

Online:

Kan oversættes med "direkte forbindelse". Når en computer er O. betyder det, at den har forbindelse med en anden computer, f.eks. via en telefonledning.

Operativsystem:

kommunikationsleddet mellem dels hardwaren og softwaren, dels mellem brugeren og computeren. O. foretager de mest elementære rutiner i PC'en.

P

Path, pathname:

se sti.

PCMCIA-kort:

(Personal Computer Memory Card International Association) Adapter-kort i samme format som et kreditkort. PCMCIA-kortene er oprindeligt udviklet med henblik på laptop PC'er, hvor der ikke er plads til normale adapter-kort, men ikke mindst på grund af hot-swap mulighederne, har bl.a. IBM nu også introduceret PCMCIA stik på deres nye PC300 og PC700 modeller. Ordet "PCMCIA" må siges at være et af de værste akronymer i nyere tid, og kunne f.eks. stå for "People Can't Memorize Complex Industry Acronyms".

Port:

Styrer forbindelsen til ekstern hardware. Bruges i daglig tale om soklen, interfacet, bagsiden af PC'en, etc. PC'er leveres med ihvertfald en parallel og to serielle porte, der eventuelt kan udvides.

Processor:

PC'ens "hjerne", den centrale regneenhed i computeren, som foretager matematiske og logiske opgaver. Kaldes også CPU.

Program Manager:

se Programstyring.

Programstyring:

(eng.: Program Manager) Windows' skrivebord, hvorfra alle Windows-programmer aktiveres.

R

RAM:

(Random Access Memory) arbejdshukommelse, som bruges til afvikling af programmer. Indholdet i RAM forsvinder, når PC'en slukkes. Opgives i Kb eller Mb. Må ikke forveksles med harddiskkapacitet, der også måles i Mb. Da indholdet i RAM mistes, når PC'en af en eller anden grund slukkes, er det en god ide at gemme (på eng.: save) sine ændringer af og til.

ROM:

(Read Only Menory) "fast" hukommelse, der ikke slettes, selv om PC'en slukkes, og stikket tages ud.

S

Samples:

Computeroptagelser af lyde. Bruges i blandt andet eventyrspil for at kunne gengive tale.

SCSI:

<skusi, skasi> (Small Computer Systems Interface) forbinder de eksterne enheder, f.eks. harddisk og CD-ROM, til PC'en. Fordelen frem for den normale AT-bus er hastigheden og systemet kan styre op til 7 enheder. SCSI-2 er en opdateret version af interfacet.

Sikkerhedskopi:

(på eng.: backup), en hel eller delvis kopi af de data, der normalt opbevares på diskette eller harddisk. Man bør jævnligt tage S. af sit arbejde som foranstaltning mod nedbrud i dele af PC'en.

Skrifttype

den udformning de enkelte bogstaver har. Også kaldet font.

Sti:

(eng.: path) angivelse af det bibliotek, hvori en fil befinder sig. Mellem hvert led i stien ses symbolet (backslash, bagudstreg), f.eks. C:INI.

SVGA:

(Super VGA) en grafikstandard, som dækker opløsninger fra 800x600 til 1024x768 punkter i mindst 256 farver.

SX:

neddroslet processor-udgave af DX'en. Selv om den bearbejder data 32-bit ad gangen, kan den kun overføre data i 16 bits stykker.

U

Udvidelsesbus:

Forbinder enheder som skærm, harddisk, lydkort etc. med selve bundkortet, så PC'en kan kommunikere med dem.

Udvidelseskort:

Udvider PC'ens virkefelt. Kan f.eks. være et RAM-kort, grafikkort eller et lydkort.

Upper memory Area:

(eng.: øvre hukommelsesområde) se hukommelse.

UMB:

(Upper memory blocks) hukommelses-blokke, som PC'en udnytter for at frigøre RAM til afvikling af programmer.

V

VESA:

(Video Electronics Standards Association) samordningskomité af producenter af videostandarder, som ligger ud over den oprindelige IBM VGA-standard. Busbredde på 32 bits, maksimal klokfrekvens 33 MHz.

VGA:

(Video Graphics Array) en IBM grafikstandard i en opløsning på 640x480, som i dag er minimumstandard for PC-farveskærme.

Virus:

program, der er skabt for at sprede sig selv gennem ændring af indholdet i andre programmer, der ofte ødelægges heraf.

Virus scanner:

program, der kontrollerer for virus, oftest ved at kigge efter usædvanlige mønstre i filerne.Tilbage til indhold | Retur til hoved menu