Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Edb > Software > Service og vedligehold af LAN software

Service og vedligehold af LAN software :

Varighed : 1 Uge

Kursusbeskrivelse :

Deltagerne kan udføre en analyse af softwarekonfigurationen, forstå og vurdere dokumentation samt udbygge denne. Deltagerne sættes i stand til at foretage en kapicitets og kvalitetstilpasning på LAN software samt forekommende justeringer og opdateringer.
Endvidere kan deltagerne efter endt kursus sammenkoble LAN ved anvendelse af aktive enheder og planlægge service og vedligehold bl.a. via fjernkontrol af programafvikling.

Indhold :

Terminologi = 5 %
Analysering = 10 %
Hardware = 5%
Netressourcer = 25 %
Kapacitets-, kvalitetstilpasning = 10 %
Strategier = 15 %
Sammenkobling = 7 %
Planlægning = 7 %
Installation = 8 %

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu