Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Svagstrøm > ABA > Brand 1

Brand 1:

Varighed : 4 dag

Kursusbeskrivelse :

Deltageren kan selvstændigt installere, fejlfinde, reparere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg, herunder varslingsanlæg, sikkerhedsbelysning, ABDL-anlæg samt ABV-anlæg
både som selvstændige anlæg såvel som integrerede anlæg i en funktionsbaseret sammenhæng.
Deltageren har indgående kendskab til gældende love og reglers krav til anlægstypernes funktionalitet, dokumentations- og eftersynsomfang.
Deltageren kan selvstændigt idriftsætte de fornævnte anlægstyper, og har kendskab til at visse anlægsfunktioner kan være integreret i andre anlæg,
hvortil der kun må arbejdes, såfremt der foreligger en virksomhedsgodkendelse fra DBI.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu