Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Andre > Måleteknik, støj og EMC > Elektrisk støj og EMC

Elektrisk støj og EMC :

Varighed : 1 Uge

Kursusbeskrivelse :

At give deltagene kendskab til lednings og æterbåren elektrisk støj, dens udbredelsesmuligheder og målemetoder til at konstatering af den.
Endvidere at de får kendskab til opnåelse af elektromagnetisk sameksistens (EMC) i form af støjimmunisering af apparater og i nogen udstrækning bekæmpelse af den elektriske støj samt til EMC-kontroltest.

Indhold :

Støjkilder, typer, udbredelse og miljø = 18 %
HF-teknik, reference og potenialudligning = 14 %
Støjdæmpning = 23 %
EMC-direktivet og loven samt standarder og normewr = 10 %
Støjmålinger og kontroltest = 31 %

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu