Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Andre > Måleteknik, støj og EMC > Overspændingsbeskyttelse og potentialudligning

Overspændingsbeskyttelse :

Varighed : 1 Uge

Kursusbeskrivelse :

At give deltagerne en sådan en teoretisk og praktisk viden om elektrisk støjfænomener og deres
bekæmpelse, at de bliver i stand til at foreslå valg og placering af forskellige støjbekæmpelsesmidler med tilhørende potentialudligninger og andre ekstrabeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse
med gældende normer og sikkerhedsbestemmelser.
Endvidere skal deltagerne kunne foretage enkle støjregistreringsmålinger samt kunne udføre
kontrolmålinger på beskyttelsesudstyr og anlæg.

Indhold :

Elektrisk støj og EMC = 23 %
Overspændingsbeskyttelse i stærkstrømsinstallationer = 15 %
Stabil spændingsforsyning og spændingskvalitet = 17 %
Jordingsanlæg = 18 %
Potentialudligning og beskyttelse mod elektrisk chok = 23 %

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu