Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Andre > Bestemmelser og regler > L-AUS bestemmeler

L-AUS bestemmelser :

Varighed : 1 Dage

Kursusbeskrivelse :

Deltageren kan efter uddannelsen på elektriker/el-teknikerniveau selvstændigt udføre arbejds og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger,
således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.


Indhold :

Kurset giver deltagerne øvelse af stærkstrømsreglementets bestemmelser for arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding.
Deltagerne er undervist i at gennemføre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger under anvendelse af egnet værktøj, personlig beskyttelsesudrustning samt isolerede afskærmning i forbindelse med arbejde på øvelsestavler.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu