Edbfreak

Gå til indhold

Hoved menu

Beskrivelse

Mine kurser > Edb > Overvågning og Support > Netværkssupport

Netværks-support :

Varighed : 1 Uge

Kursusbeskrivelse :

Deltageren planlægge og installere bridge, backbones, switches og routers samt
planlægge og installere udstyr og software til netværksovervågning.

Deltageren kan v.h.a. netværksanalyse afgøre behovet for segmentering med switche og backbones i
et eksisterende netværk samt foretage installationen.

Deltageren kan ligeledes ud fra en netværks-trafik- analyse afgøre om dataforbindelsen over større afstande
skal udføres med bridges eller routere samt foretage installationen.

Endvidere kan deltageren installere almindeligt forekommende netværksovervågningssoftware samt etablere rutiner for netværksovervågning.

Indhold :

Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:
Gateways
Frame relay
Bridges
ISDN
Ping

Samt følgende protokoller:
TCP/IP
SNMP
IPX/SPX
RIP
ARP
RARP
PING


Deltageren kan installere, styre og overvåge følgende enheder :
Switch
Router (alm og ISDN)
Hub
Firewall
DHCP


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu